Kafe v Puppu: Proč miluju „nejistotu podnikání“

„Nebudeš mít žádnou jistotu“
„Co když zkrachuješ“
„Kdyby to bylo tak jednoduché tak to dělá každý“

Vlastní podnikání je pro mne především synonymem svobody a volnosti. Miluju mít možnost ovlivňovat vlastní osud, rozhodovat o tom, jak, kdy a kde pracovat. Tato svoboda a volnost jsou nepochybně jedním z hlavních důvodů, proč se i další lidé rozhodují vydat podnikatelskou cestou.

Čas jsou (nejen) peníze

Jednou z nejzřetelnějších výhod vlastního podnikání je možnost řídit svůj vlastní čas. Zatímco zaměstnanec je obvykle vázán na pracovní dobu stanovenou zaměstnavatelem, podnikatel má mnohem větší flexibilitu.
Může si sám určit, kolik hodin bude pracovat denně a jaké dny si vezme volno. Má také svobodu rozhodnout, jakou práci bude dělat a jaké projekty přijme.
Tato svoboda časového plánování je nepopiratelně cenná, protože umožňuje skloubit pracovní a soukromý život podle našich vlastních priorit.

Nebe je strop

Další výhodou vlastního podnikání je možnost finančního růstu. Podnikatelé mají možnost určovat své vlastní příjmy, které nejsou omezeny pevně stanoveným platem. Úspěšný podnikatel si může vytvořit stabilní a výnosný podnik, který mu poskytne finanční nezávislost a vyšší životní úroveň. Navíc, pokud podnikatel správně buduje svůj podnik, může si najímat zaměstnance, kteří budou provádět část práce za něj. Tím se vytvoří příležitost získat ještě více volného času a zároveň vydělávat více peněz.

Když neřešíme „složenky“, je svět už pohodové místo k životu 🙂

Qoud licet Iovis, non licet bovis …

Zaměstnanec, na druhou stranu, často musí svůj čas prodávat, aby získal plat. Je vázán na pracovní dobu, kterou mu stanoví zaměstnavatel, a musí dodržovat pracovní povinnosti a termíny. Nemá takovou flexibilitu jako podnikatel a obvykle nemá možnost ovlivňovat směr své práce. Zaměstnanci se také často potýkají s práci přesčas, tlakem nadřízených a nedostatkem volného času. Víkendy a pět týdnů „dovolené“ jsou fakt celkem málo …

Podnikatel však může využít svou volnost a volný čas ke svému prospěchu. Může si naplánovat dovolenou nebo volný den, kdy se mu to hodí, a nemusí žádat o povolení od nadřízeného. Má možnost věnovat se svým zájmům a strávit čas se svou rodinou a přáteli, aniž by byl vázán na pevný pracovní rozvrh.

Navíc, podnikatelé mají také větší možnost rozvíjet své profesní dovednosti a zájmy. Mohou si vybrat projekty a oblasti, které je opravdu zajímají, a zaměřit se na ně. Mají volnost přizpůsobit své podnikání svým osobním cílům a hodnotám. To může vést k větší spokojenosti a pocitu naplnění z vlastní práce.

Svoboda seberealizace

Další výhodou vlastního podnikání je možnost se zapojit do tvorby a realizace vlastního podnikatelského konceptu a vize. Podnikatelé mají možnost realizovat své nápady a inovace, a tím se podílet na vytváření něčeho nového a hodnotného. Mají svobodu přizpůsobit své podnikání trhu a jeho potřebám, což může vést k většímu úspěchu a konkurenceschopnosti.

Podnikání nás naučí také převzít zodpovědnost, plánovat si práci a schopnost řešit každodenní výzvy. Úspěšný podnikatel se naučí plánovat, organizovat a řídit svůj čas a zdroje efektivně. Je samostatný a motivovaný a nemá problém převzít odpovědnost za své rozhodnutí a i následky.

Ve světě vlastního podnikání existuje mnoho příkladů úspěšných podnikatelů, kteří si vytvořili prosperující podniky a získali nejen finanční nezávislost, ale také větší volnost a volný čas pro sebe. Jejich příběhy a zkušenosti nám připomínají, že vlastní podnikání může být cestou k dosažení vysněné svobody a životního stylu.

Závěrem lze tedy říci, že vlastní podnikání nabízí řadu výhod, které činí život plnějším, klidnějším a příjemnějším. Nikdy jsem nelitoval ani na chvíli, že jsem se na cestu podnikání vydal – a všem přeji úspěch!